DANETA Hradec Králové

Finanční dary neziskové organizaci Daneta

Naše firma se dlouhodobě finančně podílí na chodu zařízení pro telesně postižené. 

eStudio