Klasika

2015

2014

Místo:
Černilov - rekonstrukce vodovodu v regenerovaném centru obce
Termín:
5/2014 - 7/2014
Investor:
Vodovody a kanalizace HK, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce vodovodu DN 150 včetně
přepojení vodovodních prípojek, v délce 125 m

 
Místo:
Ul. Orlická Třebechovice pod Orebem
Termín:
9/2014 - 11/2014
Investor:
Královehradecká provozní, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce vodovodu PE DN 90 v délce 81 m
a MO - PVC DN 110 v délce 218 m 

 

2013

Místo:
Nový Hradec Králové
Termín:
1/2012 - 11/2013
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena  rekonstrukce vodovodu DN 600, z tvárné litiny s vnitřní cementací, v délce 1526 m

 

 
Místo:
Hradec Králové - ul. Na Valše
Termín:
08 - 09/2013
Investor:
Královehradecká provozní, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena výstavba vodovodu řízeným
protlakem z materíalu RC Protect DN 100 v délce 350 m

 

2012

Místo:
Hradec Králové - u Fakultní nemocnice
Termín:
01 - 05/2012
Investor:
Královehradecká provozní, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena přeložka vodovodu z tvárné litiny
DN 400 v délce - 34m 

 

2011

Místo:
Hradec Králové - ul. Vážní
Termín:
03 - 07/2011
Investor:
Vodovody a kanalizace HK, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce vodovodu
DN 200 v délce - 432 m 

 
Místo:
Hradec Králové - ul. Kladská
Termín:
06 - 08/2011
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce vodovodu z tvárné
litiny DN 250 v délce - 20m a DN 300 v délce - 16m 

 

2009

Místo:
Hradec Králové - Borovinka
Termín:
11/2009 - 03/2010
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing.Loskot tel: 495 715 264
Popis díla:

byl proveden vodovod DN 80 z HDPE z povrchovou ochranou v délce 553 m

 

2008

Místo:
Hradec Králové – Brněnská ul.
Termín:
11 - 12/2008
Investor:
Královéhradecká provozní, a.s.
 
Ing.Lipovský: tel:495 715 111
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 100 byl nahrazen potrubím z PVC Mondial
DN 100 v délce – 436 m
 

 
Místo:
Hradec Králové - Střezina
Termín:
03 - 09/2008
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing.Loskot tel: 495 715 264
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 600 a DN 100 byl nahrazen potrubím z tvárné litiny DN 600 v délce 65 m, DN 100 v délce 312 m

 

2007

Místo:
Třebechovice pod Orebem –Slezská ul.
Termín:
08 - 09/2007
Investor:
Královéhradecká provozní, a.s.
 
Ing.Lipovský: tel:495 715 111
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 100 byl nahrazen potrubím z PVC Mondial
DN 100 v délce – 365 m
 

 

 
Místo:
Třebechovice pod Orebem –Šárovcova ul.
Termín:
06 - 07/2007
Investor:
Královéhradecká provozní, a.s.
 
Ing.Lipovský: tel:495 715 111
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 100 byl nahrazen potrubím z tvárné litiny
DN 100 v délce – 660 m
 

 

2006

Místo:
Hradec Králové – Markovická ul.
Termín:
11 - 12/2006
Investor:
Královéhradecká provozní, a.s.
 
Ing.Lipovský: tel:495 715 111
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 80 byl nahrazen potrubím z PVC Mondial
DN 100 v délce – 151 m
 

 
Místo:
Třebechovice pod Orebem – Alšova ul.
Termín:
10 - 11/2006
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing.Loskot tel: 495 715 264
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 80 byl nahrazen potrubím z PVC Mondial
DN 100 v délce – 151 m
 

 

2005

Místo:
Hradec Králové - Na Mlejnku
Termín:
07 - 08/2005
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

byl proveden vodovod z tvárné litiny DN 80
v délce - 330 m

 

2004

Místo:
Smiřice - Nádražní ul.
Termín:
09 - 10/2004
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Loskot,tel.: 495 406 021
Popis díla:

byl proveden vodovod z tvárné litiny DN 80
v délce - 211 m

 
Místo:
Hradec Králové - Baarova ul.
Termín:
07 - 08/2004
Investor:
Správa nemovitostí Hradec Králové
 
p. Zvěřina, tel.: 495 546 933
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 100 byl
nahrazen tvárnou litinou DN 100 v délce - 475 m
 

 
Místo:
Hradec Králové - Fakultní nemocnice
Termín:
04 - 05/2004
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 600
(okružní řad) byl nahrazen tvárnou litinou
DN 600 v délce - 133 m

 

2003

Místo:
Hradec Králové - Černilov
Termín:
10/2003 - 04/2004
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

stávající vodovod z azbestocementového potrubí DN 150 byl nahrazen potrubím z Mondialu DN 160
v délce - 2 523 m

 
Místo:
Hradec Králové - Drtinova ul.
Termín:
09 - 11/2003
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny
DN 200, 80 byl nahrazen tvárnou litinou DN 200, 80 
v délce - 483 m

 

2002

Místo:
Hradec Králové - Na Cvičišti
Termín:
05 - 06/2002
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 80 byl nahrazen tvárnou litinou DN 80 v délce - 428 m

 

2000

Místo:
Hradec Králové - INTERSPAR
Termín:
08 - 09/2000
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 800 ( přívodní řad ) byl nahrazen tvárnou litinou DN 800 v délce - 310 m

 
Místo:
Hradec Králové - Fakultní nemocnice
Termín:
08/2000
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 600 ( okružní řad ) byl nahrazen tvárnou litinou DN 600 v délce - 293 m

 
Místo:
Újezd, Bukovina
Termín:
06 - 11/2000
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

byl proveden vodovod z PVC

DN 160, 110 v délce - 4 266 m

 

1999

Místo:
Hubiles, Smržov
Termín:
06 - 09/1999
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

byl proveden vodovod z tvárné litiny DN 200
v délce - 2 301 m

 

1997

Místo:
Skršice - Výrava
Termín:
10/1997 - 06/1998
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

byl proveden vodovod z PVC DN 160, 110
v délce - 7 492 m

 
Místo:
Hradec Králové - Víta Nejedlého
Termín:
09/1997
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

stávající vodovod ze šedé litiny DN 600 ( okružní řad ) byl nahrazen tvárnou litinou DN 600 v délce - 153 m

 
Místo:
Hradec Králové - Plácky, Plotiště
Termín:
06 - 09/1997
Investor:
Město Hradec Králové
 
pí. Pácaltová, tel.: 495 707 687
Popis díla:

byl proveden vodovod z PVC DN 315 v délce - 977 m

 

1996

Místo:
Hradec Králové - Pardubice propojení vodárenské soustavy
Termín:
12/1996 - 06/1997
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

byl proveden vodovod z tvárné litiny

DN 500 v délce - 4 350 m

 
Místo:
Horní Přím
Termín:
09/1996 - 04/1997
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

byl proveden vodovod z tvárné litiny DN 300 v délce -
4 742 m a vodovod z PVC DN 160 v délce - 2 113 m

 

1995

Místo:
Turkovice
Termín:
02 - 11/1995
Investor:
Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
 
Ing. Fedák, tel.: 466 798 411
Popis díla:

byl proveden vodovod z PVC DN 160 v délce - 4 400 m

 
Místo:
Chlumec nad Cidlinou, Třesice, Písek
Termín:
01/1995 - 03/1996
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

byl proveden vodovod z PVC DN 225, 160
v délce - 917 m a 3 čerpací stanice

 

1994

Místo:
Hradec Králové - Koněvova ul.
Termín:
04 - 06/1994
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

Byl proveden vodovod z tvárné litiny DN 300
v délce - 576 m

 
Místo:
Přelouč, Mokošín, Lipoltice
Termín:
11/1993 - 10/1994
Investor:
Vodovody a kanalizace Pardubice s. p.
 
Ing. Fedák, tel.: 466 798 411
Popis díla:

byl proveden podzemní vodojem a vodovodní řady PVC DN 225,160 v délce - 2 551 m

 

1993

Místo:
Nový Bydžov
Termín:
08/1992 - 06/1993
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové s. p.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

Byl proveden podzemní vodojem - 1 500 m3.

 
Místo:
Hradec Králové - Pálenecká ul.
Termín:
04 - 06/1993
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové s. p.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

Byl proveden vodovod z tvárné litiny DN 200
v délce 1691 m.

 

eStudio