Ostatní

2010

Místo:
ul. V Lipkách - Hradec Králové
Termín:
10 - 12/2010
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing. Miroslav Melichar
Popis díla:

byla provedena sanace z polymerbetonových
segmentů do stávající stoky v délce 428 m

 

eStudio