Klasika

2014

Místo:
Ul. 17. Listopadu areál HZS Hradec Králové
Termín:
3/2014 - 6/2014
Investor:
Vodovody a kanalizace HK, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce  stoky CI DN 1200 v areálu HZS
o celkové délce 183 m 

 
Místo:
Hradec Králové - SO 05 stoka CI - úsek C1590 - C1568
Termín:
5/2013 - 8/2014
Investor:
Vodovody a kanalizace HK, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace DN 1200 v délce 400 m z 
železobetonového potrubí s čedičovou výstelkou 180°
 

 

 
Místo:
Černilov - rekonstrukce vodovodu v regenerovaném centru obce
Termín:
05/2014 - 07/2014
Investor:
Vodovody a kanalizace HK, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace DN 500 a DN 800
z železobetonových trub, v celkové délce 145 m 

 

2013

Místo:
Hradec Králové - ul. Markovická
Termín:
12/2013
Investor:
Královehradecká provozní, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z UR2
DN 250 DIN v délce 70 m

 
Místo:
Hradec Králové - ul. Honkova
Termín:
11/2013 - 04/2014
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z kameniny
DN 300 v délce 44 m 

 
Místo:
Bukovina
Termín:
10 - 11/2013
Investor:
Obec Černilov
 
Popis díla:

byla provedena výstavba kanalizace z UR2 DN 300
 v délce 74 m, včetně uličních vpustí a domovních přípojek v délce 56 m z UR DN 150

 

2012

Místo:
Třebechovice pod Orebem - ul. Hradecká
Termín:
07/2011 - 06/2012
Investor:
Vodovody a kanalizace HK, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z tvárné
litiny DN 800 a DN 200v délcé - 920m v četně 16 uličních
vpustí a 61 kanalizačních přípojek

 
Místo:
Hradec Králové - ul. Markovická
Termín:
03 - 04/2012
Investor:
Královehradecká provozní, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z potrubí
Ultra Rib DN 300 v délce - 63m 

 
Místo:
Hradec Králové - ul. Růžová
Termín:
08 - 11/2012
Investor:
Královehradecká provozní, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z
kameniny DN 600 v délce - 18m 

 

2011

Místo:
Černilov
Termín:
05 - 06/2011
Investor:
Královehradecká provozní, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce řádu z Ultra Rib 
DN 300 v délce - 83 m. 

 
Místo:
Hradec Králové - ul. Kladská
Termín:
06 - 08/2011
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z
kameniny DN 500 v délce - 2092m 

 

2010

Místo:
Třebechovice pod Orebem - Vitouškova ul.
Termín:
03 - 05/2010
Investor:
Královehradecká provozní, a.s.
 
Jiří Palec
Popis díla:

byla provedena výstavba kanalizační stoky z PVC
 Ultra Rib - DN 400 v délce - 74 m 

 
Místo:
Hradec Králové - Východní ul.
Termín:
03 - 12/2010
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing. Miroslav Melichar: tel: 606 641 526
Popis díla:

byla provedena výstavba kanalizace
z trub PE-HD DN 800 v délce – 511 m

 

 

2009

Místo:
Třebechovice pod Orebem –Habrmanova ul.
Termín:
04 - 08/2009
Investor:
Královéhradecká provozní, a.s.
 
Ing.Lipovský: tel:495 715 111
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace
z kameniny DN 300 v délce – 246 m

 
Místo:
Hradec Králové – Věkoše, retence
Termín:
02/2009 - 04/2010
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing.Loskot tel: 495 715 264
Popis díla:

byla provedena kanalizace z betonových trub
s čedičovou vystélkou DN 1400 v délce – 821 m

 

2008

Místo:
Hradec Králové – stoka CI, letní koupaliště
Termín:
07/2008 - 06/2009
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing.Loskot tel: 495 715 264
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z betonových trub s čedičovou vystélkou DN 1200 a 1600 v délce – 533 m a z kameniny DN 600 v délce 120 m

 
Místo:
Předměřice nad Labem
Termín:
04 - 05/2008
Investor:
Obec Předměřice nad Labem
 
p.Kalousek tel: 495 581 154
Popis díla:

byla provedena kanalizace z PVC DN 315
v délce – 190 m

 
Místo:
Hradec Králové - Střezina
Termín:
03 - 09/2008
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing.Loskot tel: 495 715 264
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z kameniny
DN 400, 300, 250 v délce – 294 m
 

 

2007

Místo:
Hradec Králové – ul. Letců, Herbenova, Břetislavova
Termín:
08/2007 – 10/2008
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing.Loskot tel: 495 715 264
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z kameniny
DN 400, 300 v délce – 477 m

 
Místo:
Hradec Králové – Orlická stoka
Termín:
12/2007 – 04/2008
Investor:
Královéhradecká provozní, a.s.
 
Ing.Lipovský: tel:495 715 111
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z betonových trub s čedičovou vystélkou DN 1000 v délce – 113 m

 

 
Místo:
Fakultní nemocnice Hradec Králové - psychiatrie
Termín:
04 – 07/2007
Investor:
GEOSAN GROUP a.s.
 
Ing. Zmitko tel:724 139 905
Popis díla:

byla provedena kanalizace z PVC Ultra rib DN 400, 300, 250 v délce – 450 m

 

2006

Místo:
Černilov
Termín:
07 – 09/2006
Investor:
Obec Černilov
 
Ing. Stanislav Javůrek - starosta tel:495 431 131
Popis díla:

byla provedena kanalizace z PVC Ultra rib DN 500, 400
v délce – 238 m

 
Místo:
Hradec Králové – Kydlinovská ul.
Termín:
04 – 08/2006
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing.Loskot tel: 495 715 264
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z kameniny DN 400 v délce – 332 m a 17 ks domovních přípojek
v délce – 170 m

 
Místo:
Hradec Králové – Kotěrova ul.
Termín:
03 – 05/2006
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 
Ing.Loskot tel: 495 715 264
Popis díla:

byla provedena rekonstrukce kanalizace z kameniny
DN 300 v délce – 129 m

 

2005

Místo:
Hradec Králové - SNP
Termín:
11 - 12/2005
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

bylo provedeno vyvložkování stávající kameninové kanalizace DN 300 potrubím Ultra rib DN 250 v délce - 105 m

 
Místo:
Hradec Králové - Bendlova, Prašingerova
Termín:
10 - 12/2005
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

byla provedena kanalizace z kameniny DN 300 v délce - 302 m a DN 400 v délce - 62 m a kanalizační přípojky v délce 495 m

 
Místo:
Stěžery
Termín:
08 - 09/2005
Investor:
Obec Stěžery
 
Svatopluk Kněžour - starosta, tel.: 495 453 113
Popis díla:

bylo provedeno zatroubení Plačického potoka z betonového potrubí DN 1 600 v délce - 88 m

 
Místo:
Třebechovice pod Orebem
Termín:
07 - 08/2005
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

byla provedena kanalizace z potrubí UPOROL DN 800 v délce - 56 m

 
Místo:
Hradec Králové - Denisovo náměstí
Termín:
05 - 07/2005
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

byla provedena kanalizace z kameniny DN 300 v délce - 172 m a z betonových trub s čedičovou vystélkou
DN 500 v délce - 14 m a kanalizačních přípojek
v délce 140 m

 
Místo:
Smiřice
Termín:
04 - 09/2005
Investor:
Město Smiřice
 
Luboš Tuzar - starosta, tel.: 495 809 017
Popis díla:

byla provedena kanalizace z PVC DN 300 v délce - 575 m, DN 250 v délce - 250 m čerpací stanice a výtlak v délce 55 m

 
Místo:
Hradec Králové - Klumparova ul.
Termín:
03 - 04/2005
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

bylo provedeno vyvložkování stávající betonové kanalizace DN 300 potrubím Ultra rib DN 250
v délce - 42 m
 

 
Místo:
Hradec Králové - Hálkova ul.
Termín:
01 - 04/2005
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

byla provedena kanalizace z kameniny DN 300 v délce - 98 m

 

2004

Místo:
Třebechovice pod Orebem - ul. Jiráskova
Termín:
11 - 12/2004
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

byla provedena kanalizace z PVC DN 315 v délce - 93 m

 
Místo:
Hradec Králové - Hálkova ul.
Termín:
11 - 12/2004
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

byla provedena kanalizace z kameniny DN 300
v délce - 95 m

 
Místo:
Hradec Králové - Denisovo náměstí
Termín:
06 - 08/2004
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

byla provedena kanalizace z betonových trub s čedičovou vystélkou DN 500, 400 v délce - 187 m
 

 

2003

Místo:
Hradec Králové -Kydlinovská ul.
Termín:
10/2003 - 12/2004
Investor:
Město Hradec Králové
 
pí. Pácaltová, tel.: 495 707 687
Popis díla:

byla provedena kanalizace z potrubí Euroceramic

 DN 300 v délce - 989 m

 
Místo:
Hradec Králové - Újezd
Termín:
09 - 10/2003
Investor:
Obec Černilov
 
Ing. Javůrek, tel.: 495 431 131
Popis díla:

byla provedena kanalizace z PVC DN 315
v délce - 175 m

 

2002

Místo:
Kladruby, Chlumec nad Cidlinou
Termín:
10/2002 - 10/2003
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

byla provedena kanalizace z kameniny
DN 500, 400, 300 v délce - 1 102 m
a čerpací stanice

 

2001

Místo:
Chlumec nad Cidlinou
Termín:
11/2001 - 12/2002
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

byla provedena kanalizace z betonových trub
DN 1000 v délce - 382 m, HOBAS DN 1200
v délce - 170 m
 

 
Místo:
Přelouč
Termín:
09/2001 - 06/2002
Investor:
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
 
Ing. Fedák, tel.: 466 798 411
Popis díla:

byla provedena kanalizace z betonových trub DN 600,400 v délce - 655 m,z kameniny DN 300
v délce - 273 m a 52 ks domovních přípojek

 

2000

Místo:
Bukovina
Termín:
08/2000 - 06/2001
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s.
 
Ing. Loskot, tel.: 495 406 021
Popis díla:

byla provedena kanalizace z betonových trub DN 400 v délce - 302 m, z PVC DN 400, 315 v délce - 427 m
a 13 ks domovních přípojek

 

1998

Místo:
Černilov
Termín:
11/1998 - 04/2000
Investor:
Obec Černilov
 
Ing. Javůrek, tel.: 495 431 131
Popis díla:

byla provedena kanalizace z betonových trub DN 600, 500, 400 v délce - 1 720 m
 

 
Místo:
Holohlavy
Termín:
09 - 10/1998
Investor:
Obecní úřad Holohlavy
 
p. Hlava, tel.: 495 422 659
Popis díla:

byla provedena kanalizace z betonových trub DN 600 v délce - 343 m, z PVC DN 400,315 v délce - 232 m
a 19 ks domovních přípojek

 
Místo:
Hradec Králové - Obecní a Svinarská ul.
Termín:
06 - 08/1998
Investor:
Město Hradec Králové
 
pí. Novotná, tel.: 495 707 111
Popis díla:

byla provedena kanalizace z PVC DN 400, 315 v délce - 652 m a 27 ks domovních přípojek v délce - 185 m
 

 

1996

Místo:
Hradec Králové - Markova ul.
Termín:
09 - 12/1996
Investor:
Město Hradec Králové
 
pí. Pácaltová, tel.: 495 707 687
Popis díla:

byla provedena kanalizace z PVC DN 400, 300 v délce - 348 m

 
Místo:
Rybitví
Termín:
05 - 08/1996
Investor:
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
 
Ing. Fedák, tel.: 466 798 411
Popis díla:

byla provedena kanalizace z Ultra rib DN 315 v délce - 360 m

 
Místo:
Hradec Králové - Hlavní ul.
Termín:
03 - 06/1996
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 
Ing. Lipovský, tel.: 495 406 072
Popis díla:

byla provedena kanalizace z OWENS CORNIng DN 500 v délce - 297 m a 9 ks domovních přípojek

 

1994

Místo:
Dašice
Termín:
07/1994 - 02/1995
Investor:
Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
 
Ing. Fedák, tel.: 466 798 411
Popis díla:

byla provedena kanalizace z kameniny DN 400, 300 v délce - 260 m, z betonových trub DN 500 v délce -
140 m a 22 ks domovních přípojek

 
Místo:
Holohlavy
Termín:
05 - 06/1994
Investor:
Obecní úřad Holohlavy
 
p. Hlava, tel.: 495 422 659
Popis díla:

byla provedena kanalizace z kameniny DN 300 v délce - 228 m a 9 ks domovních přípojek
 

 

1995

Místo:
Předměřice nad Labem
Termín:
05 - 09/1995
Investor:
Obecní úřad Předměřice nad Labem
 
p. Kalousek, tel.: 495 581 154
Popis díla:

byla provedena kanalizace z PVC DN 315
v délce - 350 m

 

eStudio