Hydros STEEL

Stručná charakteristika

Technologie hydros®STEEL je nová bezvýkopová metoda výměny rozvodných potrubí z oceli, především za roury z vysokotlakého PE pro jednotlivé trasy do 150 m.
VÝHODY METODY

 • vyvinutá na základě dlouholeté osvědčené a úspěšné technologie hydros®PLUS.
 • Vhodná pro výměnu ocelových a plastových potrubí.
 • Stará roura se rozřízne řezací hlavou a roztáhne, zůstane jako ochranný plášť pro novou rouru v zemi.
 • Vysoká bezpečnost, neboť nevzniká žádná dutina mezi otevřenými ocelovými rourami a rourami z vysokotlakého PE.
 • Dodatečné napojení domovních přípojek se provádí běžnými tvarovkami. Rychlé odstranění ochranného pláště se realizuje použitím jednuché speciální techniky.
 • Mimořádně tichá metoda bez vibrací 55 dB (A), udělena výjimka pro práci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu).
 • Rozsah jmenovitých světlostí: DN 75 - DN 300 (3" - 12"), dodržování původní světlosti roury nebo rozšíření o jednu DN.
 • Hospodárná, rychlá a bezpečná metoda.

Pracovní postup výměny rozvodných potrubí

hydros STEEL
 

Řezací a roztahovací hlava hydros® s novou rourou z vysokotlakého PE při pohledu z boku

Řezání a roztahování starého potrubního řadu

Řezání a roztahování starého potrubního řádu

Řezací a roztahovací hlava hydrosDetail 1:
Řezací a roztahovací hlava hydros® s adaptérem se zabudovaným kontrolním měřícím přístrojem (zaznamenávání tažných sil) pro novou rouru z vysokotlakého PE.

 

 

hydros®STEEL Volitelné technologické doplňky

Dodatečné vsazení domovní přípojky

Odstraňte opláštění roury hrncovým kartáčem

Odstraňte opláštění roury hrncovým kartáčem

 Spodní štěrbinu roury hydraulicky roztáhněte

 Spodní štěrbinu roury hydraulicky roztáhněte

Mezi PE rouru a staré ocelové potrubí zasuňte ochranný plech

Mezi PE rouru a staré ocelové potrubí zasuňte ochranný plech

Naříznutí (80 % tloušťky stěny) speciální úhlovou bruskou

Naříznutí (80 % tloušťky stěny) speciální úhlovou bruskou (s omezovačem hloubky)

 Dalším hydraulickým roztáhnutím se rozlomí předem naříznuté požadované místo zlomu

Dalším hydraulickým roztáhnutím se rozlomí předem naříznuté požadované místo zlomu

Odkrytý úsek roury po odejmutí roztáhnutého pláště, jakož i oboustranně zavedenná ochrana hran pomocí plastových skořepin.

Odkrytý úsek roury po odejmutí roztáhnutého pláště, jakož i oboustranně zavedenná ochrana hran pomocí plastových skořepin.

Marketingová orientace společnosti

Metodou hydros® STEEL se chceme podílet spolu s vlastníky a provozovateli podzemních trubních sítí, především vodovodů, na řešení problémů spojených s jejich rekonstrukcemi a opravami.

Orientujeme se především na spolupráci s:

 • vodohospodářskými provozovatelskými organizacemi
 • projektanty
 • vodohospodářskými stavebními organizacemi
 • provozovateli podzemních trubních sítí v průmyslových a zemědělských areálech a v areálech zdravotnických a ostatních služeb

Usilujeme o to, aby práce při rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí bezvýkopovými technologiemi – tedy i metodou hydros®STEEL – byly vykonávány v nejvyšší možné jakosti, zejména v mimořádně exponovaných lokalitách, pro které jsou bezvýkopové technologie určeny. Používáním kvalitních trub, armatur, spojovacích materiálů a těsnění, spolu s respektováním technických a právních norem, dosahujeme u námi dokončených stavebních děl vysoké provozní spolehlivosti.

Naše společnost garantuje kvalitu své práce podle ČSN ISO 9001.
Našim výše uvedeným partnerům rádi pomůžeme při zavádění technologie hydros® STEEL do praxe. Požádejte nás o návštěvu při níž dohodneme způsob a podrobnosti spolupráce.

eStudio