Dotazy

  • O kolik je bezvýkopová technologie výměny vodovodního potrubí nákladnější ve srovnání s otevřeným výkopem?
  • Při rekonstrukci vodovodního potrubí metodou hydros® nejsou náklady na výměnu potrubí ve srovnání s otevřeným výkopem vyšší.
  • Kdy lze způsob výměny potrubí metodou hydros® navrhnout?
  • Prakticky vždy, kdy to vyžadují provozní potřeby. Což znamená v kterékoliv fázi předprojektové a projektové přípravy stavby, stejně tak v průběhu přípravy stavby nebo průběhu realizace stavby.
  • Jaký dopad má použití bezvýkopové technologie pro životní prostředí?
  • Oproti otevřenému výkopu bevýkopová technologie hydros® mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Nenarušuje totiž kořenové systémy stromů, ani nezanechává v zemi staré potrubí ani jeho části. Také neobtěžuje okolí hlukem (imisní hodnoty ve vzdálenosti 7 m od zařízení nepřekračují 54,5 dB).
  • Jaké výhody nabízí technologie hydros® v hustě zastavěných částech měst, např.v historických centrech či na sídlištích?
  • Výměna vodovodu bezvýkopovou technikou pomocí technologií hydros® neohrožuje okolí stavby vibracemi, ani neohrožuje statiku budov, zejména historických objektů. Důležité také je, že neobtěžuje okolí hlukem (imisní hodnoty ve vzdálenosti 7 m od zařízení nepřekračují 54,5 dB) a stejně tak nenarušuje plynulost dopravy.

eStudio